Kids Model Look

kids-model-look„Kids Model Look“je izbor najboljeg malog manekena i manekenke godine. Na izboru učestvuju mali manekeni uzrasta od 4 do 13 godina.
Finalisti izbora takmiče se u dve kategorije:

  • kategorija od 4 do 8 godina,
  • kategorija od 9 do 13 godina,

od kojih će biti izabrani pobednici koji će poneti titulu najboljeg malog manekena i manekenke godine.
Svi finalisti dobijaju nagrade, a pobednici postaju zaštitna lica za narednu kampanju izbora “Kids Model Look” za narednu godinu.