Mogu i ja

Mogu i ja predstavlja projekat kojim se podstiče angažovanje naših članova u različitim projektima, kampanjama, akcijama i događajima od društvenog i javnog značaja i omogućavaju obuke za volontere, kako bi u tim angažmanima ostavarili što bolje rezultate i stekli što veće iskustvo.
Projekat Afirmativnog centra, Mogu i ja, namenjen je pre svega volonterima, mladim ljudima koju su spremni da svoje slobodno vreme iskoriste na kvalitetan način, pružajući sebi priliku da vide i nauče nešto novo iz oblasti koje ih zanimaju, ali i da budu deo važnih događaja od društvenog i javnog značaja.
Volontiranje je najbolji način da mladi ljudi steknu iskustvo, nauče nešto novo, važno i korisno, što će im biti značajno za dalji obrazovni, profesionalni i ljudski razvoj. Sa druge strane, volonteri su grupa veoma kvalitetnih mladih ljudi, bez kojih mnoge akcije uopšte ne bi mogle da se sprovedu, niti bi imale takav kvalitet.