Karta više

U saradnji sa beogradskim pozorištima, bioskopima i ustanovama kulture, sportskim savezima, centrima i klubovima, kao i drugim organizacijama koje su aktivne u realizaciji kulturnih i sportskih događaja u Beogradu, omogućavamo našim članovima ulaznice, kako bi negovali naviku da prate, ali i učestvuju u svim manifestacijama važnim za njihovo opšte obrazovanje i psihofizički razvoj.