Klub Prijatelja

Klub prijatelja – način susreta sa stvarnim svetom u kojem naši članovi imaju priliku da posete institucije, kompanije i druge organizacije sa kojima saradjuje Afirmativni centar, kako bi na pravi način sagledali kako se u različitim oblastima primenjuje stečeno formalno obrazovanje.
Za naše članove koji se nalaze na nekoj od prekretnica, pre svega u obrazovanju, Afirmativni centar omogućuje i adekvatnu profesionalnu orjentaciju i razgovore sa stručnim licima, koja mogu da im pomognu u izboru škole ili budućeg zanimanja.