Fotomodeli

Afirmativni Centar svim saradnicima, marketinškim agencijama, produkcijskim kućama, medijskim kućama, šalje godišnji katalog članova Centra. Iz kataloga, isključivo po izboru producenta, reditelja ili ovlašćenog lica koje naručuje posao, se biraju manekeni i fotomodeli za kasting ili direktno angažuju za posao.
Deca do 4 godine se nazivaju fotomodelima i angažuju isključivo za fotografisanja, snimanje reklama, bilborda i kataloga.
Pored angažmana za snimanja koje obezbeđujemo našim fotomodelima Afirmativni Centar je i organizator jedinog izbora u zemlji za najboljeg fotomodela godine, pod nazivom “ Kids Photomodel Look”.
Na Izboru učestvuju deca do 4 godine starosti. Komisija od svih prijavljenih kandidata odabira finaliste koji će učestvovati na finalu Izbora u oktobru 2014. godine u okviru vikenda mode za decu i tinejdžere “Kids Fashion Weekend”-a 05.
Za učešće na Izboru neophodno je da kandidat bude član Afirmativnog Centra.