Psihološke radionice

Visoki profesionalizam je osnovna odrednica našeg rada kako sa velikim tako i sa malim manekenima. Dugogodišnje iskustvo vodećeg tima nesumnjivo dokazuje da su dečije sposobnosti daleko veće od onih koje se uobičajeno predpostavljaju. Mi znamo da deca mogu da nauče mnoge naizgled komplikovane stvari ako im se željeno plasira na njima razumljiv način. Na tom polju znanje našeg tima je od neprocenjive vrednosti.
Osnovni cilj obuke za manekene je adekvatna priprema za pojavljivanje na kastingu za izbor “ Kids model look”, kao i za pojavljivanje na kastinzima za “Kids fashion weekend”, domaće i strane naručioce posla i za kvalitetno i uspešno bavljenje ovim pozivom ubuduće.
Nakon obuke, organizuje se polaganje na kome kandidati polažu pred komisijom, a samo najbolji stiču pravo da učestvuju na izboru “Kids model look” i da budu angažovani kao profesionalni manekeni i fotomodeli u zemlji i inostranstvu.
FINALISTI izbora takmiče se u dve kategorije:
– kategorija od 4 do 8 godina,
– kategorija od 9 do 13 godina,
od kojih će biti izabrani pobednici koji će poneti titulu najboljeg malog manekena i manekenke godine Svi finalisti izbora dobijaju veoma vredne nagrade, a pobednici postaju zaštitna lica za narednu kampanju izbora “Kids model look” za narednu godinu.